Dane firmowe

Nazwa i siedziba firmy:


TopKarMoto s.r.o. 
Sídlištní 22 
564 01 Dlouhoňovice
 
IČ (REGON): 25409891
DIČ (VAT): CZ25409891
 
Telefon stacjonarny: +420 465 381 281
Telefon komórkowy: +420 606 640 065
Fax: +420 465 381 284
E-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz
 
Rejestracja: spółka jest wpisana w rejestrze przy Sądzie Okręgowym Hradec Králové, sygn. akt. C20438
 
Dane bankowe: 2112542479/2700 - CZK - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
                            2112542487/2700 - EU - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
                            6353202/0800 - PLN - Česká spořitelna