Filtry powietrza Fleetguard

Opis

Filtry powietrza mają za zadanie jak najskuteczniej obniżać zawartość pyłu i zanieczyszczeń w zasysanym i zmarzniętym powietrzu, które przepływa bezpośrednio do nagrzanego silnika.

Informacje

Liczy się każdy gram i jest potwierdzone, że zaledwie 200 g nieodfiltrowanych zanieczyszczeń, które przez niskiej jakości filtr przenikną do silnika, może prowadzić do jego uszkodzenia.
Szczególnej pieczy wymagają filtry w maszynach, które pracują w zapylonym środowisku, zwłaszcza z adapterami glebowymi lub tnącymi.

Informacje
Prosty przegląd używanych filtrów do konkretnych maszyn PistenBully i Reform według typu maszyny:

PistenBully 170, 200 AF971
PistenBully 240, 260, 280 AF970
PistenBully 100, 200, 300  AF26262, AF25064, AF970, AF27844
PistenBully 400, 600 AF27844, AF26246
Reform Metrac G AF26389, AF26391, AF27827, AF26248, AF26390, AF26390, AF1774
Reform Metrac H AF27827, AF26248, AF26391, AF26392, AF26389, AF26390, AF1774
Reform Mounty AF26391, AF26392, AF27827, AF26248

Parametry

Filter powietrza Fleetguard AF1774 v 335, š 134, d 40
Filter powietrza Fleetguard AF971 ø 235 mm, v 385 mm
Filter powietrza Fleetguard AF1802 ø 305 mm, v 465 mm
Filter powietrza Fleetguard AF970 ø 245 mm, v 480 mm
Filter powietrza Fleetguard AF26262 ø 240 mm, v 290 mm
Filter powietrza Fleetguard AF27844 ø 240 mm, v 305 mm
Filter powietrza Fleetguard AF26246 ø 265 mm, v 460 mm
Filter powietrza Fleetguard AF25957 ø 185 mm, v 385 mm
Filter powietrza Fleetguard AF25618 ø 105 mm, v 380 mm
Filter powietrza Fleetguard AF437K ø 135mm, v 290 mm
Filter powietrza Fleetguard AF26389 ø 123 mm, v 310 mm
Filter powietrza Fleetguard AF26390 ø 65 mm, v 300 mm
Filter powietrza Fleetguard AF26391 ø 150 mm, v 350 mm
Filter powietrza Fleetguard AF26392 ø 75 mm, v 325 mm
Filter powietrza Fleetguard AF27827 v 220, š 150, d 174
Filter powietrza Fleetguard AF26248 v 210, š 145, d 50

Pliki do pobrania