SNOWsat

Opis

SNOWsat jest to profesjonalny układ sterowania przygotowaniem tras narciarskich i flotyllą ratraków. Zasadniczym parametrem jest możliwość mierzenia wysokości pokrywy śnieżnej w konkretnym miejscu z dokładnością do +/- 3 cm. Mierzenie opiera się na systemie określania pozycji z pomocą nawigacji satelitarne (GPS). 

Ponadto system SNOWsat zapewnia odpowiedzialnym pracownikom w ośrodku narciarskim kompleks informacji o pozycji ratraków na zboczu, o parametrach roboczych ratraków, o miejscach i liczbie przejazdów ratraków, o umieszczeniu armatek śnieżnych, szybów i punktów kotwienia na zboczu. Te informacje są zapisywane na serwerze i umożliwiają przeprowadzanie analiz optymalnej pracy. Również kierowca ratraka może na wyświetlaczu obserwować dane o pojeździe, jego pozycji i aktualnej wysokości pokrywy śnieżnej. W efekcie system SNOWsat umożliwia osiągnięcie do 15% oszczędności kosztów bieżących ośrodka narciarskiego. 

 

Informacje

Mierzenie wysokości pokrywy śnieżnej – Pistenmanagement
Aktualna pozycja ratraków na zboczu jest określana nieprzerwanie z dokładnością do kilku centymetrów. Od tej wartości odejmuje się wysokość ratraka a wynik porównuje się z wysokością nad poziomem morza cyfrowego modelu terenu (referencyjną wysokością nad poziomem morza).
Uzyskana wartość określa wysokość pokrywy śnieżnej w aktualnej pozycji ratraka.

Infrastruktura
Dla bardzo dokładnego mierzenia wysokości pokrywy śnieżnej jest niezbędne precyzyjne określenie pozycji. To umożliwiają sygnały korygujące, które eliminują niedokładności systemu i zwiększają dokładność określania pozycji. Podstawowa stacja systemu SNOWsat oblicza te pozycje z pomocą sygnałów satelitarnych GPS, GLONASS i GALILEO.
Sygnały korygujące są przekazywane do pojazdów bezpośrednio, lub z pomocą wzmacniaczy. Wzmacniacze są potrzebne do zapewnienia optymalnego odbioru w skomplikowanych topologicznie ośrodkach narciarskich. 
W ratraku odbiornik GNSS i komputer pokładowy ciągle rejestrują pozycję ratraka, wysokość pokrywy śnieżnej i mnóstwo innych ważnych danych o ratraku, a następnie wyświetlają je na ekranie dotykowym w kabinie kierowcy. W chwili, kiedy ratrak jest w zasięgu sieci WiFi, dane są automatycznie przekazywane na serwer SNOWsat. Tam są zapisywane i dalej przetwarzane. 

Management ratraków - Flottemanagement 
Oprogramowanie analityczne systemu SNOWsat zapewnia menedżerom ośrodka narciarskiego mnóstwo informacji i przeprowadza dalsze analizy. Przynosi to różne efekty: optymalne procedury i optymalne trasy zwiększają efektywność przygotowania tras i obniżają zużycie paliwa.
Proste i jasne dane o pojeździe i wysokości pokrywy śnieżnej są wyświetlane na mapie ośrodka. 
Jedną z największych pozycji kosztów w ośrodku narciarskim jest produkcja śniegu technicznego armatkami śnieżnymi. System SNOWsat zapewnia szczegółowe informacje o tym, kiedy i gdzie muszą być uruchomione. W ten sposób można optymalizować czas pracy ratraków podczas przygotowania tras i produkować śnieg techniczny według rzeczywistej potrzeby. W ten sposób jest zapewniona znaczna oszczędność i efektywność inwestycji. 

Orientacja i bezpieczeństwo 
SNOWsat poglądowo dostarcza kierowcy ratraka wszystkie ważne informacje. Jest aktywną pomocą w orientacji w terenie - bez względu na pogodę i ograniczoną widoczność. Oprócz podawania wysokości pokrywy śnieżnej system ostrzega przed niebezpieczeństwem kolizji z granicą terenu, z armatkami śnieżnymi, drogami, i jeżeli w system SNOWsat są wyposażone również inne ratraki, są wyświetlane również te ratraki i liny nawijarek. 

System pojazdu 
Ratrak może być wyposażony w trzy warianty systemu SNOWsat – warianty V1 / V2 / V3. Instalacja systemu musi zostać przeprowadzona już podczas montażu ratraka u producenta, lub dodatkowo u klienta.

 

Parametry

SNOWsat V1 - Basic system zarządzania i utrzymania parku maszynowego Proste zarządzanie parkiem maszynowym, rejestracja danych o ratraku i przekazywanie danych do analizy na centralny serwer.
SNOWsat V2 - Premium system zarządzania i utrzymania parku maszynowego Rozszerzone zarządzanie parkiem maszynowym. Obejmuje system V1 a ponadto kierowca ratraka ma do dyspozycji ważne informacje (mapy, punkty kotwienia, liny nawijarek, ograniczenia terenu, przygotowane trasy) w realnym czasie na ekranie dotykowym.
SNOWsat V3 – system zarządzania i utrzymania parku maszynowego i tras zjazdowych Posiada wszystkie funkcje systemu V2. Ponadto umożliwia bardzo dokładne mierzenie wysokości pokrywy śnieżnej. Te dane są wyświetlane u kierowcy ratraka i jednocześnie są przekazywane na serwer.