Czarna Góra S.A - PistenBully 400 Park

Polski Ski Resort  Czarna Góra S.A.   postanowił rozszerzyć swój dotychczasowy park maszynowy ratraków PistenBully 300, 300 W Polar, 400 o nową maszynę PistenBully 400 Park. Maszynę przekazaliśmy w resorcie 28 grudnia 2017.
Maszyna będzie służyć przede wszystkim do utrzymywania stoków i jednocześnie jego wyposażenie umożliwia lepiej utrzymywać rozrastający się nowo wybudowany Snowpark.
Maszynę odebrał od nas dyrektor techniczny pan Mateusz Lisowski wspólnie z nową obsługą maszyny panem Mateuszem Hermanem.