After Season PistenBully

Opis

Standardowy posezonowy przegląd maszyny i interwencja serwisowa dla maszyn marki PistenBully.

Informacje

Usługa jest realizowana w dwóch fazach:


Pierwszy przegląd


Usługa obejmuje przegląd maszyny, kontrolę według protokołu, opracowanie oferty cenowej, zamówienie części zamiennych.

Cena usługi:

Przegląd każdej maszyny 800 PLN bez VATu
     
Cena obejmuje wszystko! Transport na miejsce i 2x2 godziny pracy mechaników serwisowych.

 

Następny serwis


Usługa obejmuje realizację naprawy maszyny na podstawie pierwszego przeglądu i zaakceptowanej oferty cenowej.

Cena usługi

Godzina pracy 1 mechanika serwisowego 120     PLN bez VATu
1 km jazdy samochodem serwisowym 2,20 PLN / 1 km
Cena części zamiennych jest dana wartościami aktualnego Cennika.

 

Po naprawie maszyny zostaje wystawiony protokół z przeprowadzonego przeglądu. Ten protokół służy jako dokument stanu technicznego pojazdu w nawiązaniu do bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu.

Parametry

następny serwis 1 km jazdy samochodem serwisowym 2,20 PLN bez VATu
pierwszy przegląd - transport bezpłatnie
pierwszy przegląd - 2x2 godziny MS bezpłatnie
pierwszy przegląd pierwszej maszyny 800 PLN bez VATu
pierwszy przegląd drugiej i następnych maszyn 640 PLN bez VATu
cena części zamiennych według aktualnego cennika
następny serwis - 1 godzina pracy MS 120 PLN bez VATu

Galeria zdjęć